16 05 2013

Regaip ve REgaip kandilinin manası

Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak "Regâib"in aslı budur. Receb’in ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler [ihsanlar, ikramlar] yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu... ...Kaynak : raziyimallahim.blogcu.com Devamı

17 11 2011

Ey insan!

BİRİNCİ SAYFA: Yücelerden yüce ve noksanlardan münezzeh olan Allah(c.c.)şöyle buyurur: ''Ey kainatın içindekiler!İyi dinleyiniz ve şunu biliniz: Kainatta benden başka hak ilah yoktur.Ancak ben varım.Hiçbir ortağım yoktur.Muhammed(s.a.v.)kulum doğru sözlü elçimdir. Vardiğim hükümlere razı olmayan,verdiğim belalara sabretmeyen,nimetlerime şükretmeyen ve verilen nimetlere kanaat etmeyen kimse,kendisine benden başka Rab arasın. Kim fakir oluşuna üzülerek geceyi geçirirse,o,bana karşı düşman bir kimse olarak sabahlamış olur. Kim kendisine gelen bir musibetten şikayet ederse,o benden şikayet etmiş olur. Kim bir zengine,zenginliğinden dolayı hürmet ve itibar gösterirse,dininin üçte biri gider. Kim akrabalarından birinin ölümü üzerine yüzünü gözünü yırtarak ağlar ve yas tutarsa,eliyle Kabe'mi yıkmış ve bana karşı savaş ilan etmiş sayılır. Kim yediklerinin nereden geldiğine aldırış etmezse.Allah da onu cehennemin hangi kapısından içeri sokacağına aldırış etmez...'' İKİNCİ SAYFA: Yücelerden yüce ve noksanlardan münezzeh olan Allah şöyle buyurur: Ey insan! Dünyayı ve dünya malını hırsla isteyerek sabahlayan kimse,Allah'ın rahmetinden uzaklaşmıştır.Böyle bir insanın dünyada çekeceği sıkıntılar artacaktır,ahirette katlanacağı meşakkatlere de. Ey insan! Eğer rızkına kanaat etmezsen,Allah(c.c.)kalbine sonu gelmeyen istek ve arzular verir ve sana başını alamayacağın meşguliyetler gönderir. Ey insan! Her gün ömür takviminden bir yaprak düşüyor,fakat sen farkında değilsin.Her gün rızkın veriliyor.Fakat Allah'a şükretmiyorsun.Ne aza kanaat ediyorsun,ne de çokla doyuyorsun. Ey insan! Sana her Allah'ın günü tara... Devamı